YakiBiz2021TOKYO

焼肉ビジネスフェア2021東京

焼肉ビジネスフェア2021は6月30日・7月1日東京サンシャインシティー文化会館で開催されました。